Tarieven

Tijdens het eerste contact wordt vaak al duidelijk of de Kernvisie methode geschikt is voor je kind en kan er een intake gepland worden. Aansluitend aan het intakegesprek wordt het eerste consult gepland. Tijdens de intake van een half uur, wordt duidelijk of de Kernvisie methode past bij de leerstrategie van je kind. De coachingssessies worden om de drie weken gepland, zodat je kind de gelegenheid heeft om te oefenen met de methode en zijn of haar eigen unieke leerstijl kan ontdekken. In de volgende sessie worden nieuwe elementen en technieken aangereikt, afgestemd op de leerproblemen en sterke kanten van je kind.

De kosten van de coaching bedragen:

– Telefonisch contact en 0,5 uur intake: gratis.

– Coachingssessie (elke sessie duurt ongeveer een uur) € 70,-

We gaan bij een coachingstraject uit van 5 tot 7 sessies.