Coachingstraject

De Kernvisie methode vormt de basis van iedere coaching. We starten met een intakegesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we waarschijnlijk vaststellen of er resultaten te behalen zijn. Aansluitend aan het intakegesprek volgt de eerste coachingssessie.

In totaal gaan we uit van 5 à 7 coachingssessies, waarin het kind de technieken rondom de Kernvisie methode aanleert. De periode tussen de sessies is drie weken. In deze drie weken is het van groot belang voor het succes van de methode dat er thuis geoefend wordt. Het kind heeft dan de gelegenheid om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind jou, als begeleider, nodig.

Wat kan er aan de orde komen tijdens de sessies?

 • Lezen
 • Spelling
 • Lange klank/ korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Klokkijken
 • Topografie
 • Leren van grote teksten
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld