Kernvisiemethode

Heeft uw kind problemen op school? Leerproblemen als bijvoorbeeld dyslexie kan zorgen voor belemmerde overtuigingen als ‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’ en op die manier een negatief zelfbeeld. De gevolgen hiervan kunnen heel groot zijn. Concentratie stoornissen, faalangst en uiteindelijk zelfs niet meer naar school willen gaan.

Vaak hebben deze kinderen één ding gemeen, ze hebben de voorkeur om met hun rechter hersenhelft te denken en denken eerder in beelden in plaats van in woorden. Het onderwijs in Nederland is gericht op kinderen met een linksgeoriënteerde leerstijl, waarbij door veel herhaling de aangeboden informatie vanzelf in het lange termijngeheugen komt. Bij kinderen met een rechtsgeoriënteerde kinderen werkt deze methode niet, de manier waarop kennis en informatie aangeboden wordt niet sluit niet aan op hun leerstijl. Het probleem is niet het onvermogen van het kind om te leren, want als het de informatie op een andere manier wordt aangeboden kunnen ze het wel.

“Het doel van de kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind“ (www.kernvisiemethode.nl)

De kernvisie methode maakt juist gebruik van het visueel denk- en leervermogen van het kind, door de informatie op een andere manier aan te bieden. Hierdoor ontdekken kinderen dat ze heel veel kunnen en groeit het zelfvertrouwen.